Αλφαβητάριο

Αυτό το παιχνίδι είναι για έξυπνα παιδιά που γρήγορα βρίσκουν το ίδιο γράμμα κάτω από τις κάρτες.

[ftpair-mp]